Skip to main content

Vår Integritetspolicy (GDPR)

Hur behandlar Björcks Busstrafik HB dina personuppgifter?

Vi värnar om dig som kund och i vår integritetspolicy förklarar vi vilka personuppgifter vi behandlar om dig som konsument. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. I vår integritetspolicy, som finns längre ner i pdf-format, förklarar vi i detalj vilka personuppgifter vi behandlar och varför vi behöver behandla uppgifterna. Vi förklarar även vilken laglig grund vi har att behandla dina uppgifter, hur länge uppgifterna behandlas och vilka rättigheter du har att påverka den behandling av dina personuppgifter som vi utför. Vi behandlar dina personuppgifter utifrån de krav som ställs i Dataskyddsförordningen.
 

Nedan följer några exempel på övergripande syften till varför vi behandlar dina personuppgifter.

  • Vi behandlar dina personuppgifter för att det är nödvändigt för att kunna hantera ditt avtal, t.ex. beställning av en resa, boende, evenemang eller annan tjänst.
     
  • Baserat på ditt samtycke kan vi också behandla viss information om dina särskilda reseönskemål relaterat till personliga preferenser och din hälsa som vi får från dig med främsta syftet att säkerställa att du kan resa och att du inte serveras mat eller tilldelas ett boende som inte passar dig.
     
  • Om du samtyckt till det eller om du gjort en beställning och inte tackat nej till det kommer vi även behandla dina personuppgifter i syfte att skicka dig relevant och för dig och ditt resmål anpassad marknadsföring, t.ex. restips, rekommendationer och nyhetsbrev. Du kan alltid tacka nej till sådan marknadsföring och information.

 
Det är viktigt att du läser och förstår denna information och vår integritetspolicy innan du använder våra tjänster. Enligt gällande dataskyddsförordning har du ett flertal rättigheter, dessa rättigheter beskrivs i vår Integritetspolicy. I policyn hittar du även detaljerad information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

 

Har du frågor om dataskydd och integritet är du alltid välkommen att kontakta oss via e-post gdpr@bjorcks.se

Fritextsökning