Skip to main content

Säkerhetsåtgärder: Corona

Säkerhet är alltid högsta prioritet för oss. Under rådande situation med coronaviruset har vi infört säkerhetsåtgärder för att ni ska känna er trygga med att resa med oss.

- Vi har anpassat kapaciteten av bussplatser till hälften av bussens fulla kapacitet på våra egna resor. Detta innebär att ingen som inte vill kommer behöva sitta brevid en annan resenär.

- Vi har utökade och intensifierade städrutiner som bland annat innebär att vi förutom att vi städar bussen noggrant efter varje körning även städar med desinfektionsmedel i bussen under rasterna.

 

Tillsammans kommer vi göra resandet tryggt och vi vill påminna dig som resenär att:

- Hålla avstånd till dina medresenärer

- Tvätta händerna noggrant och ofta. Använd gärna handdesinfektion också.

- Hosta eller nys alltid i armvecket

- Om du innan resan känner minsta sjukdomssymptom - stanna hemma. Vi välkomnar dig åter igen på resan när du har blivit helt frisk.

Fritextsökning
Kontakta oss
Adress:
Björcks Resor
Järnagatan 1
151 71 Södertälje