Skip to main content

Resevillkor Björcks Resor Södertälje - bra att veta

För Björcks Resor/Björcks Busstrafik HB gäller Konsumentverkets/KO Allmänna villkor för paketresor som är överenskomna mellan Researrangörsföreningen i Sverige och Konsumentverket den 1 september 2014. Nedanstående särskilda resevillkor ersätter och kompletterar i förekommande fall de allmänna resevillkoren.

Bokning
Vänligen kontakta vår resebutik - Björcks Resor i Södertälje, 08- 550 192 15. De flesta av våra resor går också att boka online på http://www.bjorcks.se
Boka din önskade resa och uppge namn på dig och ev. din/dina medresenärer. Vi behöver adress och telefonnummer dag och kvällstid
samt e-postadress.
Om resenären önskar postfaktura tillkommer en avgift på 25 kr per faktura, men det är kostnadsfritt om resenären önskar e-postfaktura.

Avtalet
Efter bokning skickar vi en bekräftelse hem till er med vald bokad resa. Om resevillkoren skiljer sig från de som anges i detta dokument bifogas de för resan gällande villkoren tillsammans med bekräftelsen. Vänligen kontrollera att allt stämmer enligt er önskan. Skulle något ej stämma vänligen kontakta oss snarast. Resan är bindande efter att vi bekräftat och ni inom avtalad tid betalat anmälnings-avgiften. Utebliven betalning räknas EJ som avbokning.

Öppet köp
Björcks Resor erbjuder kostnadsfri avbeställning tills avtalad tid för första betalning.

Betalning
Resenären ska betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet. Arrangören får i samband med bekräftelsen ta ut en anmälningsavgift. Anmälningsavgiften ska vara skälig i förhållande till resans pris och omständigheterna i övrigt. Om resenären inte betalar slutlikviden i enlighet med avtalet har arrangören rätt att häva avtalet och behålla anmälningsavgiften.

Avbeställning
Avgiften för avbokning av dagsresor är 150:-/person och 300:-/person för flerdagarsresor. Vid avbokning gäller denna avgift samt våra avbokningsregler, se nedan.
Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresan ska resenären erlägga anmälningsavgiften.
Vid avbeställning senare än 30 dagar, men tidigare än 14 dagar före avresan ska resenären erlägga 25 % av resans pris dock lägst anmälningsavgiften.
Vid avbeställning senare än 14 dagar, men tidigare än 8 dagar före avresan ska resenären erlägga 50 % av resans pris dock lägst anmälningsavgiften.
Sker avbeställningen närmare än 8 dagar före avresa ska resenären betala hela resans pris.
På alla teater- och evenemangsresor tillkommer kostnad för ej försålda biljetter vid alla om- och avbokningar oavsett orsak. På resor med flyg kan annan avgift och andra villkor förekomma – för information kontakta Björcks Resor.

Avbeställningsskydd och Reseförsäkring
Björcks Resor och Björcks Busstrafik HB tillhandahåller inget avtal på avbeställningsskydd/reseförsäkring och det åligger resenären att själv kontrollera sitt försäkrings/avbeställningsskydd.

Bagage
Bagaget bör vara märkt med namn och adress. Du ansvarar själv för ditt bagage.

Genomförande av resa
Vi försöker i möjligaste mån genomföra alla våra resor men skulle antalet anmälningar bli färre än 25 personer kan vi tyvärr tvingas ställa in den planerade resan. För mer information om inställande av resor, arrangörens och resenärens ansvar mm hänvisar vi till Allmänna Resevillkor. Inställd resa skall meddelas resenären senast 3 dagar före avresan vid dagsresor. På 2 och 3-dagars resor meddelas resenären senast 7 dagar före avresan. Längre resor meddelas senast 14 dagar före avresan. Resan kan även ställas in på grund av Force Majeure eller andra oförutsedda händelser som kan förhindra eller äventyra resans genomförande.

Trivsel
Rökning är ej tillåten på någon av våra bussar. För allas trivsel gör vi ofta uppehåll.

Inkvartering
Rum med olika utseende kan förekomma. Resenärer som beställt del i 2-bäddsrum får vara beredd att betala tillägg om ej rumspartner kan ordnas. Vi debiterar då detta efter resans återkomst. Enkelrum som regel mot tillägg. Barnpris avser inkvartering i extrabädd. Rum med bad/dusch och wc ingår alltid. Pengar som värdesaker bör ej lämnas utan tillsyn på bussen eller på hotellrummet. Deposition på hotellet rekommenderas, vi ansvarar ej för försvunna värdeföremål, pengar etc. Tänk på att alltid kolla hotellrummet eller i bussen en extra gång, för att inte glömma reseffekter.

Reklamationer
Ev. anmärkning ska påföras deltagarbeviset av reseledaren eller annan ansvarig på resan. Ev. klagomål mottages endast skriftligen inom 30 dagar efter avslutad resa.

Vad ingår i priset
Se resp. resas program. Måltidsdrycker, kvällsnöjen, entréer som ej angivits samt personliga utgifter ingår ej. Förbehåll för ändringar av dagsprogram och eventuella tryckfel.

Ändring av priset
Björcks Resor/Björcks Busstrafik HB har rätt att höja priset för resan om höjningen beror på ändringar i bränslekostnader, skatter och offentliga avgifter eller valutakurser, se aktuell valutakurs på resp. resas program.
Resans pris får höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den kostnadsökning som vi drabbats av. Rätt till prishöjning föreligger endast om kostnadsökningen sammanlagt överstiger 100 kronor per bokning. Resans pris ska sänkas om våra kostnader, av skäl som angivits ovan, minskar med sammanlagt minst 100 kronor per bokning. Vi får vid prissänkning göra avdrag för faktiska administrativa kostnader. Vi ska så snart som möjligt underrätta resenären om prisförändringarna. Underrättelsen ska innehålla en motivering till ändringen och en uträkning går att få vid förfrågan.
Priset får inte höjas och behöver inte heller sänkas under de sista 20 dagarna före avtalade avresedagen.

Dataskyddspolicy
Vi hanterar personuppgifter enligt vår Integritetspolicy som ni hittar på vår hemsida www.bjorcks.se

Paketreselagen
De kombinerade resetjänster du erbjuds utgör en paketresa i den mening som avses i direktiv (EU) 2015/2302. Därför omfattas du av alla EU-rättigheter som gäller för paketresor. Björcks Busstrafik HB kommer att ansvara fullt ut för att paketresan som helhet fullgörs korrekt. Dessutom har Björcks Busstrafik HB, enligt lag, ett skydd för att återbetala dina betalningar och, när transport ingår i paketresan, säkerställa din hemtransport om den/de hamnar på obestånd. Läs mer på https://www.bjorcks.se/paketreselag eller kontakta Björcks Resor om du vill ha mer information.

Resegaranti
Teknisk arrangör Björcks Busstrafik HB som ställt lagstadgad resegaranti till Kammarkollegiet vilket innebär att våra resenärer har skydd och rättigheter enligt gällande
bestämmelser.

Fritextsökning