Resevillkor Björcks Resor Södertälje - bra att veta

För Björcks Resor/Björcks Busstrafik HB gäller Konsumentverkets/KO Allmänna villkor för paketresor som är överenskomna mellan Researrangörsföreningen i Sverige och Konsumentverket den 1 september 2014. Nedanstående särskilda resevillkor ersätter och kompletterar i förekommande fall de allmänna resevillkoren. De Allmänna resevillkoren hittas på http://www.konsumentverket.se/globalassets/publikationer/produkter-och-tjanster/resor-och-turism/bo-2014-03-allmanna-villkor-for-paketresor-konsumentverket.pdf

 

Bokning

Vänligen kontakta vår resebutik - Björcks Resor i Södertälje, 08-550 192 15. De flesta av våra resor går också att boka online på http://www.bjorcks.se. Boka din önskade resa och uppge namn på dig och ev. din/dina medresenärer. Vi behöver adress och telefonnummer dag och kvällstid.

 

Avtalet

Efter bokning skickar vi en bekräftelse hem till er med vald bokad resa. Om resevillkoren skiljer sig från de som anges i detta dokument bifogas de för resan gällande villkoren tillsammans med bekräftelsen. Vänligen kontrollera att allt stämmer enligt er önskan. Skulle något ej stämma vänligen kontakta oss snarast. Resan är bindande efter att vi bekräftat och ni inom avtalad tid betalat anmälningsavgiften. Utebliven betalning räknas EJ som avbokning.

 

Öppet köp

Björcks Resor erbjuder kostnadsfri avbeställning tills avtalad tid för första betalning.

 

Betalning

Resenären ska betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet. Arrangören får i samband med bekräftelsen ta ut en anmälningsavgift. Anmälningsavgiften ska vara skälig i förhållande till resans pris och omständigheterna i övrigt. Om resenären inte betalar slutlikviden i enlighet med avtalet har arrangören rätt att häva avtalet och behålla anmälningsavgiften.

 

Avbeställning

Avgiften för avbokning av dagsresor är 150:-/person. För flerdagarsresor är avgiften 300:-/person. Vid avbokning gäller denna avgift samt våra avbokningsregler, se nedan.

 

Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresan ska resenären erlägga anmälningsavgiften.

 

Vid avbeställning senare än 30 dagar, men tidigare än 14 dagar före avresan ska resenären erlägga 25 % av resans pris dock lägst anmälningsavgiften.

 

Vid avbeställning senare än 14 dagar, men tidigare än 24 timmar före resan ska resenären erlägga 50 % av resans pris dock lägst anmälningsavgiften.

 

Vid avbeställning närmare än 24 timmar före resan ska resenären betala hela resans pris. På alla teater- och evenemangsresor tillkommer kostnad för ej försålda biljetter vid alla om- och avbokningar oavsett orsak.

 

På resor med flyg kan annan avgift och andra villkor förekomma – för information kontakta Björcks Resor.

 

Avbeställningsskydd

Frivilligt avbeställningsskydd kan tecknas för alla resor. Avbeställningsskyddet måste tecknas innan resenären erlagt någon betalning på bokningen. Kostnaden för avbeställningsskyddet varierar beroende på resans pris, längd och innehåll. Avbeställningsskyddet återbetalas ej vid avbokning. Avbeställningsskyddet gäller enbart vid avbokning vid sjukdom och mot uppvisande av ett läkarintyg, olycksfall eller dödsfall som drabbat resenären eller dennes familj/närstående. Läkarintyget ska vara skrivet inom rimlig tid efter avbokad resa och

inskickat till oss inom 14 dagar. Avgift för avbeställning tillkommer, vänligen se villkor under Avbeställning.

 

Reseförsäkring

Kan tecknas genom oss. Vi hjälper dig gärna med en reseförsäkring från ERV reseförsäkringar.

 

Bagage

Bagaget bör vara märkt med namn och adress. Du ansvarar själv för ditt bagage.

 

Genomförande av resa

Vi försöker i möjligaste mån genomföra alla våra resor men skulle antalet anmälningar bli färre än 25 personer kan vi tyvärr tvingas ställa in den planerade resan. För mer information om inställande av resor, arrangörens och resenärens ansvar mm hänvisar vi till Allmänna Resevillkor. Inställd resa skall meddelas resenären senast 3 dagar före avresan vid dagsresor. På 2- och 3-dagarsresor meddelas resenären senast 7 dagar före avresan. Längre resor meddelas senast 14 dagar före avresan. Resan kan även ställas in på grund av Force Majeure eller andra oförutsedda händelser som kan förhindra eller äventyra resans genomförande.

 

Trivsel

Rökning är ej tillåten på någon av våra bussar. För allas trivsel gör vi i stället ofta uppehåll.

 

Inkvartering

Rum med olika utseende kan förekomma. Resenärer som beställt del i 2-bäddsrum får vara beredd att betala tillägg om ej rumspartner kan ordnas. Vi debiterar då detta efter resans återkomst. Enkelrum som regel mot tillägg. Barnpris avser inkvartering i extrabädd. Rum med

bad/dusch och wc ingår alltid. Pengar som värdesaker bör ej lämnas utan tillsyn på bussen eller på hotellrummet. Deposition på hotellet rekommenderas, vi ansvarar ej för försvunna värdeföremål, pengar etc. Tänk på att alltid kolla hotellrummet eller i bussen en extra gång, för att inte glömma reseffekter.

 

Reklamationer

Ev. anmärkning ska påföras deltagarbeviset av reseledaren eller annan ansvarig på resan. Ev. klagomål mottages endast skriftligen inom 30 dagar efter avslutad resa.

 

Vad ingår i priset

Se resp. resas program. Måltidsdrycker, kvällsnöjen, entréer som ej angivits samt personliga utgifter ingår ej.

 

Pris och uppgifter

Förbehåll för ändringar av dagsprogram och eventuella tryckfel. Vi reserverar oss också för prisändringar och pålagor utanför vår kontroll.

 

Dataskyddspolicy
Vi hanterar personuppgifter enligt vår Integritetspolicy som ni hittar på vår hemsida www.bjorcks.se

 

Resegaranti

Teknisk arrangör Björcks Busstrafik HB som ställt lagstadgad resegaranti till Kammarkollegiet vilket innebär att våra resenärer har skydd och rättigheter enligt gällande bestämmelser.