Järna Vårdinge/Västra Tälje PRO - Skagen mm enl program